W murach pałacyku przy ul. Jana Pawła II 20 kwietnia odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom realizacji projektu polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej, na terenie miasta Żagań. Inwestycja polegać ma na instalacji baterii słonecznych wytwarzających energię elektryczną! Podejmując temat fotowoltaiki, warto podkreślić jej ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego. Jego ochrona staje się bowiem tematem priorytetowym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości pozyskania “zielonej energii “-tj. energii pozyskiwanej z biomasy, słońca, wiatru, wody, to właśnie energia słoneczna jest uznawana za najkorzystniejszą i najbardziej ekologiczną. – Na pierwszym spotkaniu skoncentrowaliśmy się na przedstawieniu ogólnych zagadnień oraz możliwości i korzyści wynikających z realizacji projektu w Żaganiu. -powiedział Stanisław Zywert, ekspert w zakresie instalacji fotowoltaicznych. – Projekt zakłada budowę elektrowni o mocy 3MW. – dodaje Zywert. Organizatorem spotkania była Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego. W spotkaniu wziął udział burmistrz Miasta Żagań Sławomir Kowal, radni (Zdzisław Opala, Piotr łoś, Antonii Budziłło), prezesi miejskich spółek oraz pracownicy urzędu. Po zakończonej prezentacji eksperci odpowiadali na pytania z sali. Obecni na spotkaniu wyrazili duże zainteresowanie projektem. Niewykluczone, że w Żaganiu w przyszłości powstanie zaawansowana technologicznie farma fotowoltaiczna, która będzie w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na energię w mieście. Obecnie trwa sporządzanie ekspertyz na temat opłacalności oraz możliwości pozyskania dofinansowania dla takiej inwestycji.