“Odnosząc się do komentarza Pani Haliny Szyposz w artykule opublikowanym w Gazecie Regionalnej dn. 24 sierpnia 2012 r. pt. “Swojaki bez konkursu ” informuję, że jestem zbulwersowany tą wypowiedzią. Pani Halina Szyposz neguje moje decyzje kadrowe w szkołach i przedszkolach, a przecież powinna znać prawo i wiedzieć, że decyzja o przedłużeniu kadencji dyrektorom została podjęta w zgodzie z obowiązującym prawem (art. 36a pkt 14 Ustawy o systemie oświaty). Wniosek pozytywnie zaopiniowały Rady Pedagogiczne szkół i przedszkoli, Rady Rodziców oraz Lubuski Kurator Oświaty. Dla przypomnienia Pani Szyposz straciła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Żaganiu na skutek decyzji Lubuskiego Kuratora Oświaty, ponieważ nie wykonała ciążącego na niej obowiązku. Pani Szyposz, przegrała również konkurs na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Żaganiu, nie uzyskując akceptacji przedstawicieli szkoły, związku zawodowego, kuratorium oraz samych rodziców . Starosta żagański powołał ją jednak na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żaganiu bez względu na brak kwalifikacji w tej szczególnej placówce oświatowej. W przypadku pani Szyposz zastosowanie znalazło stare polskie porzekadło: ,,punkt widzenia zależy od punktu siedzenia “.