12. października 2012 r. w żagańskim Pałacu Książęcym odbyła się konferencja pt. : “Budowa polskiego systemu informacji turystycznej – wdrażanie sieci urządzeń prezentacyjnych w Lubuskim” zorganizowana przez Lubuską Regionalną Organizację Turystyczną LOTUR z okazji lubuskich obchodów Światowego Dnia Turystyki. Podczas konferencji przedstawiciele LOTUR i Polskiej Organizacji Turystycznej zaprezentowali min. stopień zaawansowania procesu certyfikacji IT w Lubuskiem oraz projekt budowy ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej, jak również kampanię promocyjną czekającą na zdobywców Złotego Certyfikatu POT dla produktów turystycznych. Prezes Stowarzyszenia Gmin Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbra Czesław Fiedorowicz omówil znaczenie informacji turystycznej dla promocji gmin i pozyskiwania turystów. W przerwie konferencji odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego działającego w woj. lubuskim infokiosku dostarczonego przez Polską Organizację Turystyczną, który znajduje się w Pałacu Książęcym przy biurze CIT. Infokiosk zawiera zbiór ofert w trzech poziomach: lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. W drugiej części konferencji uczestnicy zostali zapoznani z nowymi produktami turystycznym naszego regionu: “Gry terenowe: Lubniewicki szlak tradycji kulturowych Szlak lubniewickich legend”, “Jarmark Joannitów w Łagowie”, “Pałac Wiechlice”, Geościeżka “Dawna kopalnia Babina”. Zaprezentowana została także nasza żagańska “Wielka Ucieczka”. Wszystkie ww. produkty zostały także zdobywcami tegorocznej edycji konkursu na Turystyczną Perłę Lubuską. Złota Perła trafiła do Żagania. Relacja w TVP Informacje LubuskieInformacja w Radio Zachód