Projekt uchwały nr 68 Rady Miasta Żagań z dnia 28 września 2012 r. w razie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty z tytułu wpisania budynku do rejestru zabytków przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego.