W piątek 19 października, na terenie miasta odbyła się Gra Miejska pod hasłem Poszukiwacze Euroskarbów, zorganizowana przez Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Żaganiu, przy współpracy z Centrum Kultury. Uczestnicy zabawy, tworząc dwuosobowe zespoły, podążali oznaczonym na mapie szlakiem, odkrywając inwestycje zrealizowane w mieście dzięki Funduszom Europejskim. Na każdym z wyznaczonych jako punkty kontrolne miejsc, drużyny musiały wykonać specjalnie przygotowane zadania, zarówno praktyczne, jak i teoretyczne. Oprócz wiedzy z tematyki związanej z historią Żagania, funduszami unijnymi i przynależnością Polski do Unii Europejskiej, każdy z zawodników musiał wykazać się także sprytem i zwinnością, refleksem, opanowaniem i kreatywnością. Wykonanie zadania było warunkiem oraz otrzymania kolejnych punktów oraz zdobycia dalszych informacji potrzebnych w grze. Gra rozpoczęła się na podzamczu Pałacu Książęcego, gdzie uczestnicy wysłuchali opracowanej przez Centrum Kultury opowieści, zawierającej wskazówki, w jakie miejsca będą kierować swoje kroki w trakcie zabawy. I tak podążając tropem funduszy unijnych, zawodnicy zdobywali kolejne punkty kontrolne. W Pałacu Książęcym przydatną cechą okazała się spostrzegawczość i umiejętność kojarzeni, gdy trzeba było dopasować nazwy komnat pałacowych do ich zdjęć. Celne oko i refleks pomogły uczestnikom zdobywać punkty na udostępnionych przez policję trenażerach oraz w rzucaniu lotkami do tarczy. Wiedza z tematyki Unii Europejskiej i geografii była natomiast potrzebna w siedzibie Straży Pożarnej, gdzie uczestnicy otrzymali do rozwiązania quiz z pytaniami testowymi. Kolejnym punktem na mapie, do którego zmierzali zawodnicy był Bulwar nad Bobrem. Tu zadaniem było odszukanie rozwieszonych na ściance wspinaczkowej karteczek z pytaniami dotyczącymi m. in. historii Żagania. Każda poprawnie udzielona na nie odpowiedź gwarantowała dodatkowe punkty. W końcowym etapie gry, liczyła się przede wszystkim szybkość, zwinność i celność w rzucie do kosza, bowiem na Hali Sportowej czekał na uczestników do pokonania w jak najkrótszym czasie tor przeszkód. Drużyny pokonując wszystkie trudności wykazywały się ogromnym zaangażowaniem i zgraniem zespołowym. Na zakończenie na wszystkich uczestników czekał drobny poczęstunek i upominki, a laureatom 3 pierwszych miejsc w najbliższych dniach przekazane zostaną nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Tego dnia, mimo późnej pory roku, dobrej zabawie sprzyjała także piękna pogoda. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w grze. Dziękujemy również współorganizatorom oraz instytucjom, które udostępniły nam swoje siedziby na przeprowadzenie zadań. Celem organizacji Gry Miejskiej było promowanie tematu funduszy unijnych oraz poszerzenie wiedzy na temat tego, jakie możliwości dają one mieszkańcom polskich miast. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.