Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie wypłacenia przez Urząd Miasta Żagań nagród dla nauczycieli. Żarska prokuratura wszczęła postępowanie w powyższej sprawie na wniosek przewodniczącego rady miasta. Ostatecznie nie dopatrzono się żadnych uchybień i przyznano rację burmistrzowi, który zgodnie z prawem zdecydował o przyznaniu i wypłacie nagród dla nauczycieli. W związku z tym, że na szkoły i przedszkola w Żaganiu delegowano wszystkie uprawnienia związane z prowadzeniem gospodarki finansowej ( w placówkach zatrudnione są osoby zajmujące się kadrami i główne księgowe), szkoły ponoszą całkowitą odpowiedzialność za gospodarkę finansową. W Zespole Szkół nr 2 w Żaganiu nie wprowadzono do ogólnopolskiej Bazy Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli wszystkich składników płacowych. Na tej podstawie wyliczono należne nauczycielom wyrównanie. Osoby odpowiedzialne za wprowadzenie danych do bazy (księgowe w szkole) nie wprowadziły kwoty 393. 635 zł wypłaconej dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. Ten błąd spowodował wyliczenie dodatków dla nauczycieli zawyżone o kwotę 343. 094,14 zł w skali całego miasta i taką kwotę wypłacono nauczycielom zatrudnionym we wszystkich szkołach i placówkach w Żaganiu. Nie jest prawdą, jakoby kwota ta wynosiła 650 tys. zł. Żeby nauczyciele nie musieli zwracać wypłaconych zawyżonych wyrównań, przekwalifikowano je zgodnie z prawem w szkołach na poczet nagród. Każdy dyrektor miał obowiązek poinformowania nauczycieli o wysokości nagrody.