Na podstawie &sect 13 ust. 1 uchwały z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Żagań o statusie miejskim (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego Nr 15 poz. 272 z dnia 14. 03. 2003 r. z późn. zmianami) zwołuję XXXII Sesję Rady Miasta Żagań na dzień 28 grudnia 2012 r. o godz. 9. 00 w Sali Kurlandzkiej Pałacu Książęcego przy ul. Szprotawska 4 w Żaganiu. Zawiadomienie o sesji z porządkiem obrad w załączniku.