W czwartek 27 grudnia odbędą się posiedzenia trzech komisji stałych rady miasta. Posiedzenia Komisji odbędą się wg niżej podanego planu: 1. Komisja Gospodarki Miejskiej – czwartek 27. 12. 2012, godz. 16. 002. Komisja Budżetu i Finansów – czwartek 27. 12. 2012, godz. 16. 003. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury – czwartek 27. 12. 2012, godz. 16. 00