Żagań, dnia 31 grudnia 2012 r. Wynikiotwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. “Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od dnia 01. 01. 2013 do dnia 31. 12. 2013 “. Na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn. “Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od dnia 01. 01. 2013 do dnia 31. 12. 2013 ” wpłynęła 1 oferta, złożona przez następującą organizację: Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyżaul. Jedności 22B65-018 Zielona Góra Oferent złożył kompletną ofertę oraz spełnił wszystkie kryteria określone w ogłoszeniu. Dlatego przydziela się dotację na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą “Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 ” dla tej organizacji w wysokości 309. 097,05 zł.