W sobotę 9 marca 2013r. odbędzie się kolejny dyżur Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Żaganiu. Wszyscy zainteresowani pozyskaniem informacji nt. możliwości dofinansowania projektów ze środków unijnych oraz pomocy w przygotowaniu wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, będą mogli skorzystać z porad konsultantów w godzinach 10:00 – 14:00, w siedzibie LPI, ul. Jana Pawła II 15/1 lub pod nr. tel. 68 477 1002. Tego dnia dyżury będą pełnić także konsultanci z pozostałych punktów województwa lubuskiego. &bull Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Zielonej Górze, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, pokój 125-126, Konsultant GPI Zielona Góra&bull Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. , ul. Sikorskiego 107, Konsultant GPI Gorzów Wlkp&bull miejsce: Biblioteka Miejska w Słubicach ul. Jedności Robotniczej 18, Konsultant LPI Słubice Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz budżetu państwa.