12 marca 2013 – Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu wsparcia środowiskowego osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych – wraz z załącznikiem