Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu