Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań