Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/103/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi