Pismo Burmistrza dotyczące wprowdzenia projektów uchwał do porządku obrad sesji Rady Miasta w dniu 27 czerwca 2013 r.