Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Żagań rajcy zdecydowali o uzupełnieniu składu prezydium rady. Do Przewodniczącej Rady Miasta Żagań Haliny Szyposz oraz wiceprzewodniczącego Bronisława Martynowicza dołączyli: Tomasz Kwarciński oraz Stanisław Piniuta. Ponadto podczas sesji przysięgę radnego złożył Radosław Kwiecień, który uzupełnił 21 osobowy skład żagańskiej rady. Radni w pełnym składzie jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.