Projekt uchwały w sprawie dokonania zamiany nieruchomości komunalnej na nieruchomość Skarbu Państwa.