Uprzejmie informujemy, iż 25 czerwca 2013r. Urząd Miasta Żagań wyłonił firmę do wykonania usługi pn. “Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór odpadów selektywnie zebranych i zagospodarowanie tych odpadów “. Od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014 r. wywozem odpadów na terenie miasta Żagań zajmie się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych. Firma złożyła ofertę na kwotę ponad 3 mln. 230 tys. zł. Była to jedyna oferta. Aktualnie pracownicy Urzędu Miasta w Żaganiu przygotowują wyłonionej w przetargu firmie wykaz nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żagań o statusie miejskim, z podziałem na nieruchomości, w których zadeklarowano segregację odpadów, a w tym -wykaz liczby budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych wraz z liczbą zamieszkałych w tych budynkach osób oraz informację czy właściciel danej nieruchomości zadeklarował segregowanie odpadów komunalnych-wykaz zawierający: miejsce ustawienia pojemnika na zmieszane odpady komunalne (adres nieruchomości), nazwisko i imię właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości, ilość i wielkość pojemników-wykaz, który będzie zawierał: miejsce przekazania pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów (adres nieruchomości), nazwisko i imię właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości, ilość i wielkość pojemników oraz worków danego koloru do selektywnej zbiórki odpadów-wykaz lokalizacji ustawienia w strefie zabudowy jednorodzinnej oraz w strefie zabudowy wielorodzinnej 70 punktów selektywnej zbiórki odpadów. Sporządzenie ww. wykazów podyktowane jest spełnieniem warunków określonych w przetargu na “Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór odpadów selektywnie zebranych i zagospodarowanie tych odpadów ” przez Gminę Żagań o statusie miejskim wobec Wykonawcy (przedsiębiorcy), który będzie realizował odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Żagań. Na podstawie tych wykazów Wykonawca będzie wiedział jakie pojemniki i worki oraz w jakiej ilości przyporządkować do danej nieruchomości zamieszkałej. Mieszkańcy nie będą obciążani dodatkowymi kosztami związanymi z podstawieniem pojemników czy dostarczeniem worków przez cały okres obowiązywania umowy tj. do końca 2014r. Do tej pory do Urzędu Miasta w Żaganiu wpłynęło ponad dwa tysiące deklaracji, które obejmują ponad 20 tys. 500 mieszkańców. – Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy złożyli deklaracje. Szczególne podziękowania należą się zarządcą nieruchomości wielorodzinnych, którzy poświęcili dużo czasu na przygotowanie deklaracji zbiorczych -powiedział burmistrz Daniel Marchewka. Zachęcamy właścicieli nieruchomości mieszkalnych z terenu naszego miasta do składania deklaracji. Dane teleadresowe firmy, która zajmie sie odbiorem odpadów na terenie miasta Żagań:MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIAI ROBóT DROGOWYCH SP. Z O. O. Nowogródzka 268-100 ŻagańTelefon:068 477 29 40Telefon:068 477 37 29Fax:068 477 48 58Fax:068 411 47 81E-mail:firma@mpoird. zagan. plNIP:924-10-03-861REGON:970427227KRS:00001333338Zadzwoń do nas:Sekretariat, Dział Kadr: 068 477 29 40firma@mpoird. zagan. pl Dział Finansowo-Księgowy: 068 477 29 41b. baranowska@mpoird. zagan. pl Dział Umów i Sprzedaży: 068 477 29 42m. bajak@mpoird. zagan. pl Dział Robót Drogowych: 068 477 29 43a. kubica@mpoird. zagan. pl Usług Komunalnych i Transportowych: 068 477 37 29m. stankowska@mpoird. zagan. pl Dział Ochrony Środowiska i Marketingu: 068 411 47 84d. kuchmistrz@mpoird. zagan. plWindykacja: 068 411 47 80b. sobota@mpoird. zagan. pl