Żołnierze 11. Batalionu Dowodzenia 12 września otrzymali szczególne wyróżnienie. Tego dnia w sali tradycji jednostki odbyła się uroczystość przekazania szabli reprezentacyjnych oraz wyposażenia pocztu sztandarowego, ufundowanych przez Burmistrza Miasta Żagań, Daniela Marchewkę oraz Radę Miasta Żagań. Po złożeniu meldunku przez zastępcę dowódcy, majora Bartłomieja Terebińskiego, wprowadzeniu sztandaru, podpułkownik Dariusz Lesiuk, dowódca batalionu powitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się Daniel Marchewka, burmistrz miasta Żagań, Halina Szyposz, przewodnicząca Rady Miasta, a także jej przedstawiciele, Tomasz Barczyński, Stanisław Piniuta oraz Tomasz Szewczyk. W takiej chwili nie mogło również zabraknąć żołnierzy oraz pracowników wojska tej żagańskiej jednostki. – Batalion dowodzenia to tak naprawdę serce dywizji. To chluba oraz olbrzymi zaszczyt dla mnie oraz radnych miasta, że możemy was wesprzeć. Mówiąc te słowa jako burmistrz, mówię ustami mieszkańców miasta. -powiedział Daniel Marchewka. Akt wręczenia szabli reprezentacyjnych, którego podjęli się żagańscy włodarze, to szlachetna inicjatywa wiążąca się z wieloletnią współpracą miasta z żołnierzami 11 batalionu dowodzenia. -Symbolika szabli stanowi dla każdego żołnierza nieocenioną wartość. To z jednej strony znak władzy, z drugiej zaś usankcjonowany Ceremoniałem Wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej element wojskowej asysty honorowej, dlatego trudno mi wyrazić wdzięczność za przekazanie tych insygniów. Jestem przekonany, że akt ten podkreśli więź żołnierzy batalionu ze społeczeństwem miasta Żagania. -powiedział podpułkownik Lesiuk. Po poświęceniu szabli reprezentacyjnych przez kapelana żagańskiej parafii garnizonowej, księdza majora Grzegorza Krupskiego, burmistrz miasta, Daniel Marchewka wręczył je dowódcy jednostki, podpułkownikowi Lesiukowi, po czym przekazane one zostały żołnierzom pocztu sztandarowego. Od tej chwili stanowić będą element ceremonialnego atrybutu podczas ważnych uroczystości z wojskową asystą honorową, wystawianą przez żołnierzy 11 batalionu dowodzenia. – Dzisiejsza uroczystość koresponduje z wieloletnią współpracą władz samorządowych z 11 batalionem dowodzenia. Wierzę, że te szable będą symbolizowały nieustanna współpracę wojska z miastem podczas wielu uroczystości organizowanych dla mieszkańców Żagania. -podsumowała w swoim wystąpieniu Halina Szyposz. Po dokonaniu przez burmistrza miasta wpisu w księgę pamiątkową jednostki wojskowej, przybyli goście wraz z żołnierzami stanęli do wspólnego zdjęcia. Źródło: www. 11ldkpanc. wp. mil. pl Zapowiedź uroczystości przekazania szabli na antenie Radia Zachód