Rak to nie wyrok! Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia we współpracy z Ośrodkiem Terapeutycznym “Profil ” przy wsparciu władz samorządowych, organizują w dniu 10. 05. 2014 r. konferencję pn. “Psychoonkologia -pełniejsze spojrzenie na leczenie onkologiczne “. Jest to pierwsza konferencja dotycząca tego zagadnienia w regionie. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawuje światowej sławy psychoonkolog dr Mariusz Wirga, wraz z zespołem Fundacji SIZ, która zrzesza wybitnych specjalistów oraz terapeutów w dziedzinie psychoonkologii, od lat z efektami propagujących terapię Simontonowską, jako skuteczne narzędzie wspierania pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi i ich bliskich. W ramach konferencji odbędą się wykłady i warsztaty dla osób chcących wspierać pracą terapeutyczną osoby zmagające się z chorobami nowotworowymi i ich bliskich, połączone z dyskusją z przedstawicielami świata medycznego, pacjentami, ich bliskimi, przedstawicielami administracji publicznej, sektora NGO oraz innymi osobami zainteresowanymi rolą wsparcia psychologicznego w procesie leczenia chorób nowotworowych. Konferencja odbędzie się w Pałacu Książęcym w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 4. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!