Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Wraz z załącznikiem: Projekt Statutu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.