Konkurs prowadzony jest corocznie, począwszy od 1999 roku. Ma on na celu uhonorowanie osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych oraz samorządów gminnych i powiatowych za wkład rzeczowy, finansowy i zaangażowanie mające wpływ na działalność i rozwój sportu w Województwie Lubuskim. Organizatorem Konkursu jest Sejmik Województwa Lubuskiego. Nagroda główna HONOROWE WYRóŻNIENIE “OLIMP LUBUSKI ” za finansowy wkład w rozwój sportu na terenie gminy otrzymało w tym roku Miasto Żagań. 16 września 2014 roku Burmistrzowi Żagania Danielowi Marchewce statuetkę wręczył Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Tomasz Możejo.