W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym informujemy , że na podstawie art. 34 a ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne, Organizator Kąpieliska zobowiązany jest do zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi miasta wniosku o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych , na którym chce utworzyć kąpielisko. Termin obowiązku mija z końcem roku .