W ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół nadzorowanym przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu, dyrektorzy i nauczyciele żagańskich placówek oświatowych każdego szczebla (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie) biorą udział w nowych formach doskonalenia. Oprócz działań szkoleniowych podczas rad pedagogicznych w szkołach nauczyciele tworzą tzw. sieci współpracy i samokształcenia działające podczas organizowanych spotkań jak i na Platformie internetowej www. doskonaleniewsieci. pl. udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. W powiecie żagańskim funkcjonują dwie tematyczne sieci współpracy i samokształcenia:Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. Budowanie spójności edukacyjnej na poziomie powiatu. Calami działania sieci współpracy i samokształcenia jest: wymiana doświadczeń między uczestnikami, nawiązanie kontaktów współpracy pomiędzy szkołami,tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w projekcie, poszerzenie kompetencji uczestników, analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników, pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów. Założenia nowego systemu doskonalenie realizowane są w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich Działanie 3. 5. III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt prowadzony jest w 160 powiatach w Polsce.