Informujemy, że w dniach 09. 04. 2015 r. – 15. 04. 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na lata 2015-2020.

W konsultacjach mogli wziąć udział mieszkańcy miasta Żagań oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w dziedzinach dotyczących powyższego projektu uchwały.