27 kwietnia o godzinie 10:00 miała miejsce uroczystość dziękczynna za dar kanonizacji oraz 10 rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II. Zaproszeni goście uczestniczyli w mszy świętej w Kościele p. w. św. Józefa na Moczyniu, następnie złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Jana Pawła II oraz obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3.