28. 04. 2015 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Żaganiu odbył się Rejonowy Konkurs Wiedzy o PCK, CK, MPH.

Każdą szkołę reprezentował dwuosobowy zespół. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzę z zakresu historii oraz kierunków działalności PCK.