Sesja Rady Miasta
Sesja Rady Miasta

Data: 16. 06. 2015 r. BRM. 0002. 7. 2015 ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. ) oraz &sect 13 ust. 1 i 6 Statutu Miasta Żagania zwołuję X nadzwyczajną sesję Rady Miasta Żagań, na dzień 17 czerwca 2015 r. , o godz. 15:30 w Sali Narad w Pałacyku, przy ul. Jana Pawła II, w Żaganiu. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRADOtwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Żagań o statusie miejskim. Zamknięcie sesji. Niniejsze zawiadomienie jest podstawą do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organu Gminy (art. 25, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym). Przewodnicząca Rady Miasta ŻagańWanda Winczaruk