Podczas XI sesji Rady Miasta Żagań, która odbyła się dzisiaj w żagańskim pałacu burmistrz Daniel Marchewka otrzymał jednogłośnie absolutorium za rok 2014. Burmistrz podziękował radnym za pozytywną ocenę i skrupulatną pracę na komisjach, skarbnik Teresie Łapczyńskiej za nadzór nad budżetem miasta, jak również wszystkim współpracownikom. Burmistrz podkreślił, że to ważny moment, który doda energii do dalszej wytężonej pracy na rzecz mieszkańców. Poprosił także radnych o dalszą owocną współpracę.

 

Przed rozpoczęciem sesji burmistrz ogłosił minutę ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego nagle przyjaciela naszego miasta, wieloletniego burmistrza miasta Netphen – Pana Rudigera Bartscha. Zgodnie z ogłoszonymi wynikami konkursu na zagospodarowanie dworca PKP w Żaganiu, burmistrz wraz z Przewodniczącą Rady – Wandą Winczaruk – wręczył nagrody trojgu laureatów. Przypominamy, że zwycięzyła Aleksandra Zakrzewska, drugie miejce zajął projekt braci Kamila i Marcina Dobias, trzecie zaś przypadło dla Stowarzyszenia “koalicja Kolejowe Południe”. Podczas sesji radni przegłosowali między innymi uchwały dotyczące: zmian w budżecie (wprowadzając na prośbę burmistrza środki  finansowe na remont fontann w parku), budżetu obywatelskiego na 2016 rok, powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników, przystąpienia do opracowania programu pomocy żagańskim przedsiebiorcom. Radni podjęli także uchwałę intencyjną w sprawie dofinansowania hospicjum im. Brata Alberta w Żarach.