Informujemy, że w dniach 20.08.2015 r. – 26.08.2015 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXVIII/112/2014 Rady Miasta Żagań z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Żagań o statusie miejskim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Do dnia 26.08.2015 r. do Urzędu Miasta Żagań nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące projektu aktu prawa miejscowego, jego treści zapisów merytorycznych i przyjętych rozwiązań.
W załączeniu protokół z przeprowadzonych konsultacji.

Zobacz: Protokół