Miasto Żagań po raz kolejny przystąpiło do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci!”. Do udziału w kampanii zaprosiliśmy żagańskie gimnazja, które otrzymają pakiet materiałów kampanijnych do prowadzenia działań profilaktycznych i edukacyjnych.  Koncepcja ulotek, plakatów oraz spotkań z młodzieżą i rodzicami wpisuje się w obszar profilaktyki uniwersalnej, w ramach której oddziaływania kieruje się do wszystkich uczniów powyżej 13. roku życia (bez względu na stopień zagrożenia używaniem substancji psychoaktywnych), a także do wszystkich rodziców.

Tegoroczna kampania „Narkotyki? To mnie nie kręci!” to rzetelna edukacja odbiorców i przeciwdziałanie narkomanii, zwłaszcza przeciwdziałanie zjawisku zażywania dopalaczy przez dzieci i młodzież. Kampania ma na celu dostarczenie  informacji o zjawisku używania dopalaczy oraz przeciwdziałanie próbom ich użycia. Adresatami kampanii są: 

 

  • Młodzież gimnazjalna/ponadgimnazjalna – działania profilaktyczne obejmują tę grupę, bowiem ukończony trzynasty rok życia w prawie polskim wyznacza odpowiedzialność karną za popełniane czyny karalne i przejawy demoralizacji (Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich). Ulotki profilaktyczne o dopalaczach oprócz treści edukacyjnych związanych z narkotykami zawierają także zadania do wykonania przez uczniów. Natomiast plakaty profilaktyczne w klarowny sposób mówią o ryzyku upadku po dopalaczach, a także o tym, że większość nie zażywa substancji psychoaktywnych.

 

  • Rodzice – kampania ma również za zadanie przekazanie wiedzy o odpowiedzialności rodziców za czyny popełnione przez ich dzieci oraz o obowiązkach dorosłych względem swoich podopiecznych (Kodeks karny, Kodeks wykroczeń). Ulotki profilaktyczne dla rodziców o dopalaczach w prosty sposób tłumaczą m.in., na czym powinna polegać dobra relacja z dziećmi, a także co nowe prawo oznacza dla młodzieży.

 

  • Nauczyciele – kampania Narkotyki? To mnie nie kręci! swoim zasięgiem obejmuje także nauczycieli, dostarczając profesjonalne materiały edukacyjne o dopalaczach i innych narkotykach. Materiały edukacyjne dla nauczycieli poszerzają kompetencje pedagogów związaną z substancjami psychoaktywnymi, przygotowują do zajęć z młodzieżą i rodzicami.

 

Stosowana w kampanii strategia informacyjna ma dostarczyć danych o skali używania dopalaczy, marihuany i innych substancji psychoaktywnych przez polską młodzież, a także potencjalnych skutków tych zachowań, stanu wiedzy o działaniu tychże substancji oraz konsekwencji ich używania. Dzięki temu planuje się, że młodzież otrzyma pakiet informacji, który umożliwi świadome dokonywanie osobistych wyborów i ograniczy gotowość do podejmowania zachowań ryzykownych. W konsekwencji planowany efekt dotyczy ograniczenia kontaktów z substancjami psychoaktywnymi. Więcej informacji nt. kampanii znajdziecie Państwo na stronie www.ToMnieNieKreci.pl.