Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu informuje, że zostało usunięte skażenie mikrobiologiczne w wodzie przeznaczonej  do spożycia przez ludzi pochodzącej z  sieci wodociągu publicznego w miejscowości Żagań – otrzymano sprawozdania z badań  potwierdzające  brak zanieczyszczeń mikrobiologicznych  w wodzie pochodzącej z ww. wodociągu  pobranej w dniu 14 września 2015r.

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417  z późn. zm.).

Woda pochodząca z  wodociągu publicznego w miejscowości Żagań jest przydatna do spożycia przez ludzi.