Pan Stefan Chwałyk – wieloletni pracownik żagańskiego magistratu, specjalista w dziedzinie podatków lokalnych – spotkał się dzisiaj z wszystkimi kolegami i koleżankami na krótką chwilę, aby pożegnać się w przededniu przejścia na emeryturę. W imieniu burmistrza Daniela Marchewki podziękowania za 25 lat pracy w Urzędzie Miasta złożyła skarbnik Teresa Łapczyńska. Życzymy Panu Stefanowi samych pogodnych dni i dalszego rozwijania życiowej pasji – pszczelarstwa!