Burmistrza Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 270/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie Klubu Abstynenta na terenie miasta Żagań.”

Treść Zarządzenia, Ogłoszenia, wzór oferty i wzór sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej wiadomości.

Zarządzenie – Prowadz. Klubu Abstyn. w 2016 r.

Ogłoszenie na Klub Abstynenta 2016

Wzór oferty

Wzór sprawozdania