Burmistrz Miasta Żagań Zarządzeniem Nr 271/2015 z dnia 18 listopada ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Żagań, dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Treść Zarządzenia, Ogłoszenie, wzór oferty oraz wzór sprawozdania znajdą Państwo w załączniku. 

Ogłoszenie 2016 – II

Zarządzenie – Prowadz. świetlic w 2016 r. – II

Wzór oferty

Wzór sprawozdania