Od 18 do 20 listopada 2015 roku trwało w Żaganiu III Lubuskie Forum Kultury. Organizatorami wydarzenia było Regionalne Centrum Animacji w Zielonej Górze oraz Centrum Kultury w Żaganiu, zaś współorganizatorami Muzeum Obozów Jenieckich i Miejska Biblioteka Publiczna. 57 uczestników, tj. dyrektorów i głównych księgowych samorządowych instytucji kultury województwa lubuskiego uczestniczyło w szkoleniach prowadzonych przez trenerów Narodowego Centrum Kultury, wymieniało się swoimi doświadczeniami. W ramach cyklu „Poznajmy się” odwiedzili najważniejsze miejsca kulturotwórcze w Żaganiu, takie jak Muzeum Obozów Jenieckich, Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną, zapoznali się ze sposobem budowania oferty kulturalnej tych instytucji. Dodatkowo uczestnicy Forum zwiedzili bibliotekę poaugustiańską oraz Pałac Książęcy. „Miejsce organizacji Forum okazuje się nie przypadkowe. Żagań to piękne i wyjątkowe miasto”-  stwierdził Tomasz Siemiński, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury.