Zarządzeniem Nr 280/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą “Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń, na terenie miasta Żagań w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.”.

Zarządzenie, ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wraz z załącznikami, wzór oferty oraz wzór sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej wiadomości.

 Zarządzenie-świadczenie usług

OGŁOSZENIE o konkursie – świadczenie usług na 2016

Załącznik nr 1-świadczenie usług

Załącznik nr 2-świadczenie usług

Załącznik nr 3-świadczenie usług

załącznik nr 4-świadczenie usług

Wzór oferty

Wzór sprawozdania