9 grudnia 2015 roku w Urzędzie Miasta Żagań odbyło się spotkanie informacyjne, na którym burmistrz Daniel Marchewka oraz prezes ŻWiK Andrzej Pilimon przedstawili planowane zmiany w taryfach opłat za wodę i ścieki, które od 1 stycznia 2016 roku wprowadzone zostaną do taryfikatora usług spółki. Ceny odbioru ścieków wyniosą 8,55 za metr sześcienny (co stanowi wzrost o 45 groszy brutto w stosunku do kwot tegorocznych). Za wodę odbiorcy zapłacą natomiast 20 groszy więcej (4,69 brutto za metr sześcienny). Należy pamiętać, iż wzrost ten następuje w minimalnym z możliwych zakresie, biorąc pod uwagę prowadzone obecnie inwestycje spółki, mające na celu poprawę infrastruktury wodno-ściekowej w Żaganiu. Koszt prowadzonych inwestycji zamknie się kwotą 60 milionów złotych. Prowadząc tak ogromne przedsięwzięcia, zastosowano działania minimalizujące zakres powstałych z tego tytułu zobowiązań, tak aby w jak najmniejszym stopniu dotknęły one indywidualnych odbiorców usług spółki – podkreślał Andrzej Pilimon.

Kalkulacje przeprowadzone na początku roku wskazywały, iż podwyżki w 2016 roku powinny być drastyczniejsze. Działania prezesa Andrzeja Pilimona ograniczyły znacznie ich zakres – podsumował burmistrz Daniel Marchewka.

W trakcie spotkania przedstawiono również inwestycje i prace bieżące, jakie podejmuje spółka w ramach swoich obowiązków na terenie miasta. Proszę mieć na uwadze, iż w ramach dokonywanych przez mieszkańców opłat wykonywane są bieżące inwestycje i naprawy. Przykładem niech będą nowe hydranty, które w ostatnim okresie postawiono w dziesięciu najbardziej newralgicznych punktach Żagania w ostatnim – wyjaśniał Andrzej Pilimon. – Koszt zakupu jednego hydrantu wynosi 5 tysięcy złotych.

Gospodarze dzisiejszego spotkania, nawiązując do planowanego zakupu przez spółkę paczko-wagi, przedstawili projekt sprzedaży wody z Żagania. Jeżeli uda się przeprowadzić projekt do końca, możemy liczyć na wyjątkowy produkt regionalny z naszego miasta.