Pytania nadesłane 5 stycznia 2016 roku przez Marcina Turleja (Moja Gazeta): 

  1. W jaki sposób Urząd Miasta Żagań będzie zaangażowany w Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy?
  2. Ile fotoradarów posiada Straż Miejska w Żaganiu? Co się z nimi stanie po tym straci ona prawo do posługiwania się nimi?

Odpowiedź wysłana 7 stycznia 2016 roku: 

  1. W trakcie tegorocznego finału WOŚP przeprowadzona zostanie akcja propagująca zdrowy styl życia, w ramach której pracownicy Urzędu Miasta i członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jak co roku, przeprowadzą konkursy dla najmłodszych oraz zaprezentują założenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Straż Miejska będzie zabezpieczała miejsce imprezy.
  1. Straż Miejska w Żaganiu nie posiadała i nie posiada fotoradarów.