25 stycznia obchodzimy 3. Żagański Dzień Życzliwości. Do rozmowy o życzliwość na co dzień przy okazji życzliwości od święta zaprosiliśmy proboszcza parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny Jarosława Stosia. 

Agnieszka Zychla: Czym jest dla Księdza Życzliwość?

Ks. Jarosław Stoś: Życzliwość jest formą miłości. Jeżeli życzliwość nie ma zakorzenienia w miłości, to nie wypływa z niczego i nic nie oznacza. Nie chodzi tutaj o miłość w sensie miłości rodziców do dziecka czy małżonków do siebie, ale miłość do Stworzenia jako takiego – miłość wyłącznie ze względu na to, że ktoś jest. W tym sensie życzliwość jest formą miłości bezinteresownej. Owa akceptacja świata, akceptacja tego, co stworzone, wyraża się w sformułowaniu „Dobrze, że jesteś”.

A.Z.: Jak rozumie Ksiądz praktyczny wymiar Życzliwości?

Ks. J.S.: Jeżeli życzliwość jest formą miłości, ze względu na to, że ktoś po prostu jest, to patrzmy na siebie z perspektywy dobra, które jest w drugim człowieku. Dostrzeżmy w człowieku nawet najbardziej oszpeconym biedą, różnego rodzaju upadkami, to dobro, jakie w nim jest. Jesteśmy często zanadto krytyczni, wymagający, dostrzegający wady, słabości i niedoskonałości. Dostrzeżenie dobra da nam poczucie „ucieszenia się” tym, kogo spotykamy.

A.Z.: Czego chciałby Ksiądz życzyć mieszkańcom Żagania z okazji Dnia Życzliwości?

Ks. J.S.: Żebyśmy cieszyli się z potencjału dobra, jakie mamy w sobie. Mieszkańcom Żagania, wspólnocie tego miasta życzę, żebyśmy życzliwie spojrzeli na ten potencjał dobra, piękna, szlachetności, jaki każdy człowiek nosi w sobie. Żebyśmy umieli życzliwie spojrzeć na siebie samych. Życzliwość również dotyczy nas samych. Dlatego życzliwie spójrzmy na swoją własną urodę, przeszłość i przyszłość, swoje relacje, pracę, swoje małżeństwo. Spójrzmy życzliwie na siebie samych.

Źródłem życzliwości wobec innych jest życzliwość wobec siebie samego i cieszenie się z tego, kim jestem i co robię, pomimo własnych niedoskonałości. Cieszmy się potencjałem dobra, jaki jest w nas, życzliwie sami siebie zaakceptujmy i dostrzeżmy piękno w innych.

A.Z.: Dziękuję za rozmowę.