Zachęcamy żagańskich przedsiębiorców do ubiegania się o datację ze środków Unii Europejskiej.  

Informujemy, że Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkursy naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020:                              

  • Osi Priorytetowej 1Gospodarka i innowacje  dla Działania 1.5  Rozwój sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw – wsparcie dotacyjne

I typ projektu Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP 

II typ projektu Wsparcie inwestycyjne Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Termin naboru od dnia 31 marca do 04 maja 2016 roku.

  • Osi Priorytetowej 1Gospodarka i innowacje dla Działania

1.2  Rozwój przedsiębiorczości

            III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy

            Termin naboru od dnia 31 marca do dnia 19 kwietnia 2016 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.rpo.lubuskie.pl Zapraszamy również do bezpłatnych konsultacji w Urzędzie Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15/7 w ramach „Wtorków z funduszami unijnymi”.