12 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny oddalił po długim procesie powództwo byłej Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Żaganiu, pani Małgorzaty Zdanowicz przeciwko Gminie Żagań o statusie miejskim o naruszenie dóbr osobistych i zapłatę 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sąd uznał, że wypowiadający się w imieniu miasta Burmistrz Daniel Marchewka w materiale prasowym opublikowanym na łamach Gazety Regionalnej (artykuł “Pracuję na lepszy Żagań” z dnia 27 grudnia 2013 roku), wyrażając opinię, iż w Zespole Szkół nr 1 w Żaganiu działy się “złe rzeczy” oraz miały miejsce nieprawidłowości finansowe i w związku z tym konieczne było odwołanie dyrektora tej placówki, nie naruszył dóbr osobistych pani Małgorzaty Zdanowicz, a żądanie przez nią kwoty 50 tysięcy jest nieuzasadnione.