26 kwietnia 2016 roku dziennikarka “Lokalnej gazety powiatu żagańskiego” Aleksandra Wysokińska zwróciła się do rzecznika prasowego Urzędu Miasta Żagań z następującym pytaniem – Czy Burmistrzowi znany jest protokół Najwyższej Izby Kontroli, która stwierdziła, że stan techniczny Wieży ratuszowej zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu? Czy miasto podejmie stosowne kroki w związku z modernizacją obiektu?  W odpowiedzi poinformowano, że:

Miasto mając na uwadze koszty realizacji prac przy wieży ratuszowej oraz ich wyjątkowy charakter (obiekt objęty indywidualną ochroną konserwatorską) poszukuje źródeł sfinansowania dokumentacji i remontu tego obiektu. Niezależnie od powyższego Muzeum Obozów Jenieckich, które jest administratorem obiektu, monitoruje jego stan i wprowadza bieżące zabezpieczenia.

W dzisiejszym artykule Aleksandry Wysokińskiej pod tytułem “Ratusz spadnie mieszkańcom na głowę” (Nr 17 (269)/2016) dziennikarka poszerzyła wypowiedź urzędnika o samodzielną ocenę, pisząc iż wprowadzone zabezpieczenia mają zapobiec katastrofie budowlanej, przy braku podobnych opinii ze strony rzecznika. 

Szanowni mieszkańcy, zgodnie z okresową “roczną” kontrolą stanu technicznego budynku wykonaną w marcu 2015 roku przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, nie ma zagrożenia katastrofą budowlaną w odniesieniu do budynku Wieży Ratuszowej. Zgodnie z przytoczonym dokumentem stan żadnego z elementów Wieży nie został oceniony jako zły. 

Przypisywanie nieistniejących wypowiedzi urzędnikowi stanowi niedopuszczalne naruszenie etyki dziennikarskiej i prowadzić może do wzbudzenia nieuzasadnionych niepokojów społecznych. Wyjaśniamy – Wieża Ratuszowa nie spadnie nikomu na głowę!

Foto – Jan Mazur