24 maja 2016 roku w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Żaganiu odbył się III Przedszkolny Festiwal Piosenki Żołnierskiej. Wzięły w nim udział dzieci z miejskich przedszkoli oraz z oddziałów przedszkolnych usytuowanych przy żagańskich szkołach. W Festiwalu zaprezentowało się 17 małych artystów, którzy występowali indywidualnie bądź w duetach. Oprawę festiwalu uświetnił występ TAMBURMAJOREK z Klubu Czarnej Dywizji.

W III Przedszkolnym Festiwalu Piosenki Żołnierskiej zwyciężył duet z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Żaganiu – Hania Słowik i Patryk Kominek. Sponsorem nagród w festiwalu był Burmistrz Miasta Żagania Daniel Marchewka.