31 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Żagań odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Oświecony, która na co dzień zajmuje się problemami związanymi z kosztami energii elektrycznej i sposobami ich redukcji. W trakcie blisko dwugodzinnej dyskusji z dyrektorami szkół, przedszkoli, reprezentantami spółek miejskich oraz miasta, przedstawiciele Fundacji omówili takie zagadnienia jak rozumienie całkowitych kosztów energii elektrycznej, rozróżnienie kosztów dystrybucji energii od kosztów jej sprzedaży oraz propozycje wprowadzenia oszczędności w tym zakresie. Kolejnym etapem działań Fundacji w naszym mieście będą bezpośrednie wizyty w podległych placówkach i analiza poszczególnych rozwiązań w każdej z nich. W ich wyniku zostaną wskazane główne drogi prowadzące do uzyskania oszczędności w zakresie energii elektrycznej, a także audyty energetyczne. Podkreślić należy, że fundacja Oświecony jest fundacją non profit, co oznacza, że jej działania oraz pozyskane przez Gminę materiały w postaci audytów nie generują kosztów.