Uprzejmie informujemy, że posiedzenia Komisji Stałych Rady Miasta Żagań odbędą się: 

PONIEDZIAŁEK (20.06.2016 roku) w Urzędzie Miasta Żagań, sala nr 13 – godz. 15:30 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Praworządności, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego;

we WTOREK (21.06.2016 roku) w Pałacyku przy ul. Jana Pawła II 15, Sala Narad – godz. 16:00 posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej;

w ŚRODĘ (22.06.2016 roku) – Urząd Miasta Żagań, sala nr 13 – godz. 17:00 posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty  i Kultury.