REWITALIZACJA to kompleksowy proces przemian społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i technicznych służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów.

Dotychczas zbyt często ten termin używano zamiennie ze słowami remont czy modernizacja. W ostatnich latach, w kontekście możliwości uzyskania zewnętrznego dofinansowania (między innymi z funduszy unijnych), terminem tym były nazywane prawie wszystkie projekty związane z poprawą estetyki wybranych obszarów miast i gmin. W obliczu nowych uregulowań prawnych (Ustawa o rewitalizacji czy Wytyczne MR w zakresie rewitalizacji) pojmowanie rewitalizacji jako procesu inwestycyjnego jest akceptowane, ale w sytuacji, gdy przedsięwzięcie kompleksowo rozwiązuje występujący problem społeczny, następuje poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców obszaru zdegradowanego.

W Żaganiu podejmujemy działania związane z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji, tak aby na podstawie nowych uregulowań prawnych zdiagnozować i wyznaczyć obszar zdegradowany, a w konsekwencji obszar do rewitalizacji. Będziemy na bieżąco informować Państwa o aktualnie podejmowanych działaniach w sprawie prac nad nowym dokumentem.

Jeśli macie Państwo pytania w zakresie REWITALIZACJI to gorąco zachęcamy do ich zadawania oraz wysyłania na adres rewitalizacja@um.zagan.pl. Zapraszamy również do aktywnego udziału w cyklu spotkań plenerowych na temat rewitalizacji miasta – czekamy na Państwa pomysły już w najbliższy piątek o godzinie 12:00 na Kąpielisku Miejskim.

galeria foto A.Żyworonek