W związku z wcześniejszymi zapowiedziami i przyjętym priorytetem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Żaganiu informuję, iż w dniu 25.07.2016 roku odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą planu. Rozwiązanie umowy nastąpiło z winy wykonawcy, a nie z przyczyn leżących po naszej stronie. Poza przewidzianymi karami umownymi rozważamy dochodzenie dodatkowego zadośćuczynienia od firmy na drodze sądowej.

Jednocześnie wyjaśniam, iż przyczyną wskazanego rozwiązania umowy były opóźnienia w opracowaniu planu oraz zmiany personalne w firmie wykonującej zadanie, które skutkowały brakiem możliwości kontaktu z autorami planu i nierzetelnym jego opracowaniem.

Obecnie został wybrany kolejny urbanista, który ma podjąć się opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w możliwie jak najkrótszym czasie, uwzględniając szczególny charakter zadania oraz potrzeby inwestorów.

Burmistrz Miasta Żagań
Daniel Marchewka