Akcja oddawania krwi na potrzeby placówek medycznych przygotowana przez 105 Szpital Wojskowy przed żagańską filią spotkała się z ogromnym odzewem ze strony mieszkańców i służb działających w mieście. Wśród oddających krew znaleźli się strażacy, wojskowi, policjanci, pracownicy służby zdrowia, samorządowcy, lokalne stowarzyszenia oraz mieszkańcy. Urząd Miasta w Żaganiu wsparł organizację dzisiejszego przedsięwzięcia dostarczając wodę mineralną dla uczestników zbiórki oraz wyposażając organizatorów w materiały niezbędne do wydawania przygotowanego poczęstunku. Dziękujemy za tak liczną obecność i udział w akcji – w Żaganiu krew oddało sto osób, co daje 45 litrów daru życia.

Foto – Jan Mazur