Rozpoczął się remont nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Kopernika w Żaganiu na odcinku od ul. Kopernika do parkingu sklepu POLO Market. Inwestycja obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem oraz  nowej nawierzchni miejsc postojowych służących mieszkańcom osiedla. Modernizacja ma na celu podnieść standard drogi oraz  poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu.

25 marca 2016 roku zawarliśmy umowę z Agencją Nieruchomości Rolnych  o bezzwrotnej pomocy finansowej na remont – modernizację drogi osiedlowej ulicy Kopernika. Gmina Żagań o statusie miejskim zobowiązała się do nieodpłatnego przejęcia gruntu od ANR, z przeznaczeniem na cele związane z wykonywaniem zadań  infrastrukturalnych – pod niezbędną infrastrukturę drogową, co potwierdzone zostało aktem notarialnym z dnia 20 lipca 2016 roku. Na pozyskanym bezpłatnie gruncie rozpoczęły się właśnie prace, które zmienią oblicze okolicy. Dotychczasowa droga dojazdowa jest zniszczona. Inwestycja ta poprawi estetykę miejsca oraz jego funkcjonalność – zwiększona zostanie liczba miejsc parkingowych.

Wartość inwestycji wynosi 391.000,00 złotych. Zadanie realizowane jest przy pomocy środków  pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze.